Uutislistaukseen

Silokallion majoitustiloissa tehdään kunto- ja korjaustarvetutkimus

Kiinteistöpalvelut teettää Silokallion toimintakeskuksen majoitusrakennusten tarkemman kunto- ja korjaustarvekartoituksen. Toimenpiteiden ajaksi oma toiminta siirretään Junnilan toimintakeskukseen.

Toimenpiteisiin ryhdytään saadun asiakaspalautteen ja alustavien tutkimustulosten perusteella. Silokalliolla majoittuneilta on tänä vuonna tullut runsaasti palautetta sisäilmaolosuhteista. Palautteeseen on vastattu ja puhdistuksia, säätöjä ja ilmanvaihdon tehostamisia on tehty siltä osin kuin nykyiset laitteet sen sallivat.

Nämä toimet eivät kiinteistöpäällikkö Arto Huhtasen mukaan ole riittäneet, vaan ongelmien selvittämiseksi on ollut tarpeen tutkia majoitusrakennusten rakenteita. Alustavien kosteus- ja sisäilmatutkimusten perusteella on ilmennyt viitteitä rakenteellisista kosteusvaurioista, joita on tutkittava tarkemmin vaurioiden laajuuden ja korjaustarpeiden selvittämiseksi.

Huhtanen toteaa, että Silokallion majoitusrakennusten alkuperäiskuntoiset tilat vuodelta 1983 vaativat kunnostamista. LVI-tekniikka on käyttöikänsä päässä, eikä enää vastaa tämän päivän vaatimuksia. Lisäksi märkätiloissa on todettu kosteusvaurioita, joista akuuteimpia on jo korjattu vähäisessä määrin.

Rakenne- ja sisäilmatutkimuksia jatkaa porilainen Inspec yhteistyökumppaninaan kokeneet sisäilmatutkijat Sarako Oy:stä. Tutkimussuunnitelmaan sisältyvät rakenteita avaavat tutkimukset, ilmanvaihdon tasapainon sekä rakenteiden tiiviyden selvitykset, kosteustutkimukset ja haittaainepäästöjen mittaukset, joita Silokallion majoitustiloissa jo alustavasti tehtiin.

Tutkimus käsittää Silokallion kaikki majoitustilat, joita on kolmessa rakennuksessa yli 2 000 neliötä. 

Porin yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa keskiviikkoisessa kokouksessaan.

28.9.2022 18.42