Retriitit

"Lähtekää mukaani johonkin yksinäiseen paikkaan, niin saatte vähän levähtää" (Mark. 6:30-34)

Tämä Jeesuksen oppilailleen antama esimerkki vetäytymisestä kuvaa hyvin hiljaisuuden retriitin keskeistä periaatetta: irrottautumista siitä, mikä uuvuttaa, lähtemistä yhdessä lähelle luontoa ja Kolmiyhteistä Jumalaa.

Sana retriitti merkitsee takaisin, erilleen vetäytymistä. Retriitti on mahdollisuus antaa tilaa levähtää ja kuunnella itseään, avautua rauhassa Jumalan sanan puhutteluun.

Monenlaisen elämän vaatimusten ja epävarmuuden keskellä usein hukkaannumme. Retriittihiljaisuus on yksinkertaisuutta, joka auttaa erottamaan oleellisen ja merkityksellisen elämässämme.

Hiljaisuuden vaalimisesta

Hiljaisuus on matka. Hiljaisuuden viljelystä on tullut tärkeä ja oleellinen osa seurakuntien työtä. Määrätietoinen hiljaisuuden harjoittaminen on levinnyt kaikkialle Suomeen. Yhteiskunnan nopea muutos, yhä monimutkaisemmaksi käyvä elämä ja sen epävarmuus leimaavat tämän ajan ihmisten kokemuksia.

On yhä vaikeampaa hahmottaa entistä monimutkaisemmaksi ja haastavammaksi käyvää elämää. Hiljaisuuteen vetäytyminen on toisinaan tarpeen, jotta voisimme hahmottaa elämäämme.

Hiljaisuus on matka kohti yksinkertaisuutta ja mutkattomuutta. Se auttaa löytämään, mikä elämässä on oleellista ja merkityksellistä. Hiljaisuus kutsuu kuulostelemaan omaa sisintä ja Jumalan ääntä.

 

Katso tarkemmin:

Kuva lammesta, jonka pinnasta heijastaa vastarannan puut.