Kerro meille muistosi Porin Teljän seurakunnan toiminnasta – nettivastauslomake

Porin Teljän seurakunnan muistitiedon keruuhanke: Juhlavuoden 2023 keruu 4.5.-31.12.2022


Tervetuloa mukaan yhteiseen muistitiedon keruuprojektiin ja historiatekoon! Tämän vastauslomakkeen täyttämällä osallistut Porin Teljän seurakunnan 60-vuotisjuhlavuoden ja Teljän kirkon 50-vuotisjuhlan kunniaksi järjestettävään muistitiedon keruuhankkeeseen. Tähän keruuseen vastaamalla annat lupasi kirjoituksesi ja muun toimittamasi materiaalin käyttämiseen tässä hankkeessa sekä julkaisemiseen joko kokonaan tai osittain juhlavuoden kunniaksi loppuvuodesta 2023 julkaistavassa kirjassa sekä mahdollisissa opinnäyte- ja tutkimustöissä. Tähän keruuseen tulleet aineistot lupineen arkistoidaan lahjoituksena Porin Teljän seurakunnan arkistoon. Porin Teljän seurakunta, joka on osa Porin ev. lut. seurakuntayhtymää, käyttää, säilyttää, luovuttaa ja julkaisee arkistoitua materiaalia tehtäviensä täyttämiseksi lain rajoissa ja hyvän tavan mukaisesti. 

Tällä lomakkeella keräämme sinulta vastauksesi keruuseen sekä pyydämme luvat lähettämäsi materiaalin arkistointiin ja käyttöön sekä taustatietosi, yhteystietosi ja vakuutuksesi siitä, että sinulla on oikeus ja/tai lupa lähettämäsi aineiston luovuttamiseen.


Tarkemmin keruuprojektista voit lukea täältä.

Lisätietoja antavat hankkeen yhteyshenkilöt:

 • seurakuntasihteeri Johanna Mattila p. 044 7309 666, johanna.mattila(a)evl.fi
 • kanttori Anne-Marie Grundstén, p. 0400 309 854, anne-marie.grundsten(a)evl.fi
 • diakoniatyöntekijä Minna Salminen, p. 0400 309 851, minna.m.salminen(a)evl.fi

Vastausohjeet:

Kirjoita muistosi omalla tyylilläsi. Tekstin pituutta ei ole rajoitettu. 

Muistosi voi olla uusi tai vanha ja niitä voi olla yksi tai useampi. Voit kirjoittaa myös tietyn teeman ympäriltä. Muistellaksesi Porin Teljän seurakunnan toimintaa, sinun ei tarvitse olla Porin Teljän seurakunnan jäsen – riittää, että sinulla on jokin muisto Porin Teljän seurakunnasta. Muistella voit esim. seurakuntalaisen, retkeläisen, tapahtumaan osallistujan, kirkossakävijän, työntekijän, rippikoulunuoren tai omaisen roolissa.

Voit käyttää kirjoittamisen ideoina ja apuna halutessasi seuraavia kysymyksiä:

 • Mikä tapahtuma on jäänyt vahvasti mieleesi Teljän seurakunnan historiassa (tai kirkkotilassa) ja miten sitä kuvailisit? 
 • Millaisia muistoja sinulla on jonkin työalan toimintaan osallistumisesta Teljän seurakunnassa ja miten kuvailisit näitä muistoja? (esim. lapsityö-, nuoriso-, rippikoulu- tai diakoniatyössä, musiikkitoiminta, jumalanpalveluksissa yms.) 
 • Millaisia muistoja sinulla on Teljän seurakunnan järjestämistä kirkollisista toimituksista tai seurakunnan tiloissa olleista toimituksista? (esim. kaste, ripillepääsy, avioliittoon vihkiminen, hautaan siunaaminen/muistotilaisuus) 
 • Miten seurakunnan alueella sijaitsevat kirkot (Väinölän ja Teljän kirkko) ja muut toimipisteet ovat olleet elämässäsi läsnä?   
 • Millainen yhteys/side sinulla on ollut Teljän kirkkoon tai seurakuntaan elämäsi aikana? 
 • Miten seurakuntamme toiminta on muuttunut historian saatossa ja miten kuvailisit sitä?  
 • Millaisia muistoja sinulla on historian saatossa seurakunnassamme pitkään toimineista työntekijöistä?

Halutessasi voit toimittaa muisteluusi muutakin materiaalia, kuten valokuvia, piirustuksia tai äänitallenteita, kts. tarkemmat ohjeet täältä.  Lähetä vain sellaista aineistoa, jonka lähettämiseen sinulla on oikeus ja/tai lupa.

Kerro meille muistosi Porin Teljän seurakunnan toiminnasta Porin Teljän seurakunnan muistitiedon keruuhanke: Juhlavuoden 2023 keruu 4.5.-1.9.2022

Aineiston keruulomake sis. arkistointi- ja käyttöluvan

 • JUHLAVUODEN MUISTITIEDON KERUUHANKE – AINEISTON LIITTÄMINEN
 • TAUSTATIEDOT
 • HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA AINEISTON SÄILYTTÄMINEN JA KÄYTTÖ SEKÄ YHTEYSTIEDOT
 • LUPA AINEISTON KÄYTTÖÖN HANKKEESSA
 • LUPA AINEISTON ARKISTOINTIIN JA KÄYTTÖÖN
 • YHTEYSTIEDOT
 • VAKUUTUS

JUHLAVUODEN MUISTITIEDON KERUUHANKE – AINEISTON LIITTÄMINEN

TAUSTATIEDOT

Taustatietojen antaminen on vapaaehtoista. Antamasi taustatiedot yhdistetään lähettämääsi aineistoon ja tallennetaan Porin Teljän seurakunnan arkistoon. 

Valitse vaihtoehto

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA AINEISTON SÄILYTTÄMINEN JA KÄYTTÖ SEKÄ YHTEYSTIEDOT

Tähän keruuseen osallistumalla annat lupasi a) lähettämäsi aineiston käyttämiseen tässä hankkeessa ilmoituksesi mukaan joko nimelläsi tai nimimerkilläsi sekä b) lähettämäsi aineiston arkistointiin Porin Teljän seurakunnan arkistoon nimelläsi tai nimimerkilläsi sekä aineiston käyttöön, säilyttämiseen, luovuttamiseen ja julkaisemiseen Porin Teljän seurakunnan tehtävien täyttämiseksi lain rajoissa ja hyvän tavan mukaisesti. Lupasi arkistoidaan Porin Teljän seurakunnan arkistoon. Taustatietosi tallennetaan aineiston mukana arkistoon, jos olet päättänyt antaa ne. Yhteystietosi tallennetaan arkistoon, jos olet antanut luvan tekstin arkistointiin nimelläsi. Hankkeen päätyttyä yhteystietojasi ei säilytetä, jos olet antanut luvan aineiston arkistointiin ainoastaan nimimerkilläsi. Yhteystietojen antaminen tähän hankkeeseen on vapaaehtoista.

Hankkeen aikana yhteystietoja voidaan käyttää esimerkiksi kopiointia varten lainatun materiaalin palauttamiseen.  Hankkeen päätyttyä yhteystietoja voidaan käyttää muun muassa myöhempiä mahdollisia tutkimustarkoituksia sekä tekijänoikeuteen liittyviä lupatiedusteluja varten. Hankkeen jälkeen nimimerkillä arkistoitua aineistoa on mahdollista ainoastaan siteerata. 

Porin Teljän seurakunta, joka on osa Porin ev. lut. seurakuntayhtymää, käyttää, säilyttää, luovuttaa ja julkaisee arkistoitua materiaalia Porin Teljän seurakunnan tehtävien täyttämiseksi lain rajoissa ja hyvän tavan mukaisesti. Porin Teljän seurakunta voi seuloa aineistoa (ennen arkistointia), palauttaa aineiston luovuttajalle tai hänen perikunnalleen tai siirtää aineiston toiseen muistiorganisaatioon, mikäli aineiston säilyttämistä Porin Teljän seurakunnan arkistossa ei pidetä tarkoituksenmukaisena. Seulottu aineisto hävitetään asianmukaisesti.
 
Porin Teljän seurakunta käsittelee keruuaineistoon liittyviä henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja tietosuojalain (1050/2018) ja muun lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Keruuaineisto, sen luettelointitiedot ja niihin liittyvät henkilötiedot säilytetään arkistointitarkoituksessa pysyvästi ja ne voidaan asettaa vapaasti käytettäväksi lainsäädännön sallimassa laajuudessa. Käsiteltäessä henkilötietoja yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet eivät pääsääntöisesti sovellu.  

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä voit lukea osoitteesta: kirkkoporissa.fi/info- ja-asiointi/tietosuoja.
 

LUPA AINEISTON KÄYTTÖÖN HANKKEESSA

Vastatessasi tähän keruuseen annat lupasi kirjoituksesi ja muun toimittamasi materiaalin käyttöön hankkeessa ja julkaisemiseen kokonaan tai osittain juhlavuoden kunniaksi loppuvuodesta 2023 julkaistavassa kirjassa sekä mahdollisissa opinnäyte- ja tutkimustöissä valintasi mukaan joko nimelläsi tai nimimerkilläsi.

Annan luvan aineiston käyttöön hankkeessa. Aineistojani saa käyttää ja julkaista hankkeen toimesta.

LUPA AINEISTON ARKISTOINTIIN JA KÄYTTÖÖN

Osallistumalla tähän keruuseen annat lupasi lähettämäsi aineiston ja antamasi luvan arkistointiin Porin Teljän seurakunnan arkistoon sekä aineiston käyttöön, säilyttämiseen, luovuttamiseen ja julkaisemiseen Porin Teljän seurakunnan tehtävien täyttämiseksi lain rajoissa ja hyvän tavan mukaisesti. 

Voit valita haluatko antaa aineistosi arkistoitavaksi nimelläsi tai nimimerkilläsi. Huomaa, että nimimerkillä arkistoitua aineistoa on mahdollista ainoastaan siteerata eikä yhteystietojasi tallenneta arkistoon hankkeen päätyttyä. Yhteystietosi tallennetaan arkistoon, jos olet antanut luvan tekstin arkistointiin nimelläsi. Yhteystietojen ilmoittaminen on vapaaehtoista. Yhteystiedot kysytään edempänä tässä kyselyssä. 

Annan luvan lähettämäni aineiston ja antamani luvan arkistointiin Porin Teljän seurakunnan arkistoon sekä aineiston käyttöön, säilyttämiseen, luovuttamiseen ja julkaisemiseen Porin Teljän seurakunnan tehtävien täyttämiseksi lain rajoissa ja hyvän tavan mukaisesti.

YHTEYSTIEDOT

Yhteystietojen antaminen on vapaaehtoista. Hankkeen aikana yhteystietoja voidaan käyttää esimerkiksi kopiointia varten lainatun materiaalin palauttamiseen. 
 
Yhteystietosi tallennetaan arkistoon, jos olet antanut luvan tekstin arkistointiin nimelläsi. Yhteystietojasi ei tallenneta, jos olet antanut luvan aineiston arkistointiin ainoastaan nimimerkilläsi. Arkistoituja yhteystietoja voidaan käyttää esimerkiksi myöhempiä mahdollisia tutkimustarkoituksia sekä tekijänoikeuteen liittyviä lupatiedusteluja varten. Mikäli lähettämäsi aineisto arkistoidaan vain nimimerkillä, aineistoa on mahdollista siteerata, mutta ei julkaista kokonaan. 
 
Porin Teljän seurakunta käsittelee keruuaineistoon liittyviä henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja tietosuojalain (1050/2018) ja muun lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Keruuaineisto, sen luettelointitiedot ja niihin liittyvät henkilötiedot säilytetään arkistointitarkoituksessa pysyvästi ja ne voidaan asettaa vapaasti käytettäväksi lainsäädännön sallimassa laajuudessa. Käsiteltäessä henkilötietoja yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet eivät pääsääntöisesti sovellu.
 
 

VAKUUTUS