Kirkkoherravaalin hakijat esittäytyvät

Haastattelut: viestintäpäällikkö Matti Kuhna

 1. Miksi haet Meri-Porin kirkkoherraksi?
 2. Miten kuvailisit omaa uskoasi ja sitä, miten se näkyy työssäsi?
 3. Miten kehittäisit tehtäväkenttääsi, jos tulisit valituksi?
 4. Seurakuntien jäsenmäärä on jatkuvassa laskussa. Miten tämä jäsenkato voitaisiin mielestäsi saada pysäytettyä?
 5. Ensi keväänä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yksiköt joutuvat leikkaamaan vuoden 2023 budjeteistaan 2,4 prosenttia ensi vuodelle kaavaillun 5,1 prosentin leikkauksen jatkoksi. Mikä olisi oma ”suosikkileikkausjärjestyksesi” (esim. kiinteistöt, henkilöstö, toiminta) Meri-Porin kirkkoherrana?
 6. Miten kirkollisten palveluiden taso voidaan tämän kaiken keskellä saada säilytettyä?
 7. Miellätkö sinä itsesi liberaaliksi vai konservatiiviksi?
 8. Mikä on kantasi samaa sukupuolta olevien kirkolliseen vihkimiseen?
 9. Mikä on johtamisfilosofiasi ja millaisia mielestäsi ovat vahvuutesi ihmisten johtamisessa?
 10. Miten koronan aiheuttamat muutokset on mielestäsi otettava huomioon seurakunnallisen elämän suunnittelussa?

Pasi VirtaPasi Virta

53 vuotta

 Keski-Porin seurakunnan kappalainen. Teologian kandidaatti ja yhteiskuntatieteiden maisteri.

 1. Meri-Porin seurakunnan kannalta on hyvä, että sillä on useita hakijoita kirkkoherran virkaan. Hakemalla virkaa tarjoan monipuolisen kokemukseni ja osaamiseni Meri-Porin seurakunnan käyttöön.
   
 2. Minulle usko merkitsee ennen kaikkea luottamuksen ja turvan asettamista Jumalaan. Tämän turvan haluaisin välittyvän työni kautta myös kohtaamilleni ihmisille. Uskon, että Jumalan rakkauden koemme erityisesti toisissamme ja toistemme kautta.
   
 3. Kehittäisin Meri-Porin seurakuntaa siten, että seurakuntalaiset kaikilla seurakunnan alueilla ja kaikissa ikäryhmissä voisivat tuntea seurakunnan omakseen.

  Haluaisin olla rakentamassa myös Meri-Porin seurakunnan työntekijöille työympäristöä, jossa on hyvä tehdä työtä, viihtyä ja kehittyä omassa työtehtävässään.
   
 4. Seurakunnan tulisi mielestäni pysähtyä ennen kaikkea kysymään, miten se voi palvella seurakuntalaisia parhaalla mahdollisella tavalla sekä sitä, miten seurakunta voi olla hengellinen yhteisö sitä kaipaaville.
   
 5. Meri-Porin seurakunta tarvitsee tasapainoisen toimintaympäristön henkilöstön, toiminnan ja kiinteistöjen osalta. Tulevien vuosien leikkaukset taloussuunnitelmassa tulevat merkitsemään leikkauksia kaikilla seurakunnan osa-alueilla. Leikkaukset tulee kyetä toteuttamaan siten, että ne vaikuttavat mahdollisimman vähän siihen, miten seurakuntalaiset kokevat seurakunnan omakseen. Meri-Porin seurakunta joutuu joka tapauksessa tekemään arvovalintoja tulevina vuosina.
   
 6.  Taloudellisten resurssien vähetessä kirkollisia palveluita ei voida säilyttää sillä tasolla, jolla ne ovat olleet suurempien resurssien aikana. Sen vuoksi tärkeäksi muodostuu seurakunnan itseymmärrys siitä, mitä ja millainen se haluaa tulevaisuudessa olla. Seurakuntalaisten sitoutuminen ja vapaaehtoisten osallistuminen kirkon toimintaan nousee entistä merkittävämpään rooliin.
   
 7. Jako liberalismin ja konservatismin välillä on kirkon todellisuutta mustavalkoisempi ja kirkkoa repivä turha vastakkainasettelu. En halua asettaa itseäni tällä janalla mihinkään pisteeseen pappina enkä varsinkaan kirkkoherrana. Kirkossa tulee olla tilaa erilaisille näkökulmille. Kirkkoherrana tehtäväni olisi erityisesti rakentaa yhteyttä.
   
 8.  Kirkkoherran tehtävänä on johtaa ja kehittää seurakuntaa. Tämä ei ole kirkkoherran vaikutusvallassa oleva kysymys. Kirkkoherrana aion noudattaa kirkolliskokouksen linjauksia ja toimia kirkkolain mukaisesti.
   
 9. Minun johtamisfilosofiani rakentuu dialogin ympärille, missä keskustelu ja vuorovaikutus leikkaavat kaiken päätöksenteon ja johtamisen lävitse.
   
 10. Koronaepidemian tuoman yhteisen huolen ja murheen keskellä kohtaamisen ja lähimmäisestä välittämisen merkitys ovat nousseet uudella tavalla esiin. Nämä ovat kysymyksiä, jotka ovat keskeisiä seurakunnan elämässä ja osa seurakunnan ydinsanomaa. Koronan tuomat muutokset ovat vahvistaneet seurakunnan merkitystä ja nämä elementit on syytä pitää esillä myös jatkossa seurakunnallista elämää suunniteltaessa.

  Epidemian myötä on löydetty myös uusia tapoja tuoda seurakunnan palveluita kaikkien saataville ja tavoittaa uusiakin ihmisiä verkossa ja some-palveluissa. Tätä nyt opittua tietotaitoa ei pidä unohtaa, vaan kehittää edelleen.