Kirkkoherravaalin hakijat esittäytyvät

Haastattelut: viestintäpäällikkö Matti Kuhna

 1. Miksi haet Meri-Porin kirkkoherraksi?
 2. Miten kuvailisit omaa uskoasi ja sitä, miten se näkyy työssäsi?
 3. Miten kehittäisit tehtäväkenttääsi, jos tulisit valituksi?
 4. Seurakuntien jäsenmäärä on jatkuvassa laskussa. Miten tämä jäsenkato voitaisiin mielestäsi saada pysäytettyä?
 5. Ensi keväänä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yksiköt joutuvat leikkaamaan vuoden 2023 budjeteistaan 2,4 prosenttia ensi vuodelle kaavaillun 5,1 prosentin leikkauksen jatkoksi. Mikä olisi oma ”suosikkileikkausjärjestyksesi” (esim. kiinteistöt, henkilöstö, toiminta) Meri-Porin kirkkoherrana?
 6. Miten kirkollisten palveluiden taso voidaan tämän kaiken keskellä saada säilytettyä?
 7. Miellätkö sinä itsesi liberaaliksi vai konservatiiviksi?
 8. Mikä on kantasi samaa sukupuolta olevien kirkolliseen vihkimiseen?
 9. Mikä on johtamisfilosofiasi ja millaisia mielestäsi ovat vahvuutesi ihmisten johtamisessa?
 10. Miten koronan aiheuttamat muutokset on mielestäsi otettava huomioon seurakunnallisen elämän suunnittelussa?

Ilkka RiihimäkiIlkka Riihimäki

35 vuotta

 Rauman seurakuntapastori. Teologian maisteri, jonka lisäksi kaikki virkaan vaadittavat koulutukset on suoritettu. Osallistuu tällä hetkellä Syvemmälle Messuun -koulutukseen. On toiminut opiskeluaikana erilaisissa järjestötehtävissä.

 1. En ole koskaan pärjännyt erityisen hyvin psykologisissa testeissä, kuten en pärjännyt KIRJO I -koulutusta edeltäneessä testissäkään, joten en voinut saada koulutuksesta hyvää arvosanaa. Niinpä en ole toistaiseksi hakenut kirkkoherran virkoja.

  Päätin kuitenkin hakea Meri-Porin evankelis-luterilaisen seurakunnan kirkkoherraksi, koska koen kykeneväni johtamaan hyvin nimenomaan Meri-Porin seurakuntaa. Se tuntuu sopivalta kokonsa, sijaintinsa sekä monien yritysten ja yhteisöjen ansiosta.

  Jos tulisin valituksi Meri-Porin kirkkoherraksi, toisin enemmän esille seurakunnan merellisyyttä sekä muuten luomakuntaa ja siihen liittyviä arvoja. Pyrkisin muutenkin tuomaan seurakuntaa entistä lähemmäs ihmisten elämää. Näin tekisin toisaalta lisäämällä kotikäyntejä ja toisaalta luomalla yritysten, yhdistysten ja järjestöjen kanssa yhteistä toimintaa, johon alueen yhteisöillä tuntuu löytyvän intoa.
   
 2. Minulle kristinusko merkitsee maailmankatsomusta. Näen maailmassa paljon hyvyyttä, koska Luoja on luonut kaiken hyväksi. Tunnistan myös pahuutta, mikä johtuu siitä, että elämme syntiin langenneessa maailmassa, joka tarvitsee Vapahtajaa. Ilman ylösnousemusta risti ei kuitenkaan merkitsisi mitään eikä meillä olisi elävää Vapahtajaa.

  Varsinkin tänä korona-aikana ovat työssäni painottuneet hautaan siunaamiset. En ole vuoden aikana kastanut varmaan kymmentäkään lasta. Niinpä työssäni on korostunut erityisesti ylösnousemustoivon esillä pito. Toisaalta puhun siunauspuheessani huomattavasti enemmän vainajan elämästä. Luojammehan on lahjoittanut hänelle elämän, ja ylösnoussut Kristus on luvannut olla läsnä sen jokaisessa hetkessä.

  Olemme soitelleet tässä poikkeustilanteessa myös muutamille iäkkäämmille seurakuntamme ikäryhmille. Kun aloitimme vuosi sitten soitot, oli helppoa kysyä, onko korona tuonut kuoleman jotenkin lähemmäs. Silloinhan tuntui, että se oli tullut yleiseksi puheenaiheeksi.

  Juttelen seurakuntalaisten kanssa laajemminkin elämästä kuin vain koronasta ja sen kanssa pärjäämisestä. Kun olemme jutelleet ihmisten kanssa, kysyn, sopiiko lukea jokin keskustelussa mieleeni noussut raamatunkohta ja siunata keskustelukumppaniani.
   
 3. En osaa suoralta kädeltä vastata tähän kysymykseen, koska jokainen kirkkoherra aloittaa työnsä tutustumalla. Pitää tutustua seurakunnan arkiseen työhön, työntekijöihin, luottamushenkilöihin sekä ennen kaikkea seurakuntalaisiin, heidän odotuksiinsa ja toiveisiinsa.

  Selvittäisin ensimmäiseksi, miten alueen ihmiset kokevat Meri-Porin seurakunnan. Selvittäisin tätä nuoremmilta ikäryhmiltä netin sekä sosiaalisen median eri kanavien välityksellä ja soittelisin iäkkäämmille ihmisille. Olisin myös tavattavissa eri puolilla Meri-Poria. Lisäksi selvittäisin kaikilta alueen yrityksiltä, järjestöiltä ja yhdistyksiltä, millaista yhteistyötä ne toivoisivat.

  Ensimmäiset kokoukset vaatisivat minulta erityisen huolellista valmistautumista. Tulisin keräämään sekä työntekijöiltä että luottamushenkilöiltä palautetta kokouksista ja niiden johtamisestani. Tapaisin heti alussa henkilökohtaisesti kaikki työntekijät sekä soittelisin aktiivisesti luottamushenkilöille ja vapaaehtoisille. Pyrkisin varmistamaan vapaaehtoisilta, millaista tukea ja mahdollisesti koulutuksia he kaipaisivat seurakunnan muulta organisaatiolta.
   
 4. Syntisten Pöytä -kappale toimii viimeisimpänä esimerkkinä uskon läsnäolosta populaarimusiikissamme. Jääkiekon SM-liiga teki puolestaan koronan alkaessa videon, jossa katsottiin ylöspäin ja mukana luki sana usko. Hiihtopolulta kameroiden eteen kääntynyt hiihtäjä totesi puolestaan vuosi sitten, ettei hänen tarvinnut pelätä, koska uskoo.

  Nämä esimerkit kertovat siitä, että usko voi hyvin tässäkin ajassa.  Satakunnan Kansan toimittaja on kuitenkin sanonut suoraan toteamalla, että “kirkko on jo aikaa sitten menettänyt otteensa ihmisten elämässä”. Itse olen sanonut terveisiä toisesta kodistani, joka ei muuten ole seurakunta. Parhaimpina päivinä se on Yyteri Golf, mutta ei toki kaikkina, koska tokihan me golffaritkin olemme syntisiä.

  Pyrkisin seurakunnan johtajana löytämään tapoja, joilla Meri-Porin alueen asukkaat voisivat kokea seurakuntansa merkityksellisemmäksi. Ennen koronaa kirkossamme on korostettu yhteisöllisyyden tarvetta ja perustettu yhteisöllisiä jumalanpalveluksia. Osa kirkon jäsenistä kaipaa suurempaa yhteisöllisyyttä ja osa taas kokee sen taakaksi.

  Seurakunnan tulee jatkaa videoiden tekoa sekä läsnäoloa netissä sekä sosiaalisessa mediassa. Panostaisin entistä enemmän myös kotikäynteihin sekä pystyttäisin erilaisia luonto- ja hiljentymispolkuja. Ihminen ei välttämättä kaipaa kirkkoinstituutiota, mutta moni halajaa edelleen sen välittämää merkitystä ja sanomaa.
   
 5. Seurakuntien ja seurakuntayhtymän vastuuviroissa olevien tulee huolehtia entistä tarkemmin taloudesta. Kirkkoherrana seuraisin tarkasti Meri-Porin seurakunnan taloudenkäyttöä.

  Meri-Porin seurakunnalla on sen verran vähän työntekijöitä, että ainakin toistaiseksi tarvitsemme kaikki virat. Sen sijaan kävisin viranhaltijoiden kanssa keskustelua siitä, mitä heidän työnsä nyt sisältää ja mitä sen tulisi sisältää. Aika on jo ajanut ja ajaa ohi osasta aikanaan kukoistaneista työmuodoista, kuten on käynyt vaikkapa pyhäkoulutyölle. Tavoitteenani olisi tavoittaa entistä enemmän alueen asukkaita sekä alueella aikaansa viettäviäkin.

  Toiminnassa voidaan aina miettiä, tarjotaanko seurakunnan piirissä kahvin lisäksi pullaakin tai nuortenillassa näkkäriä vai pizzaa. Tämä tuntuu tämänhetkisen budjetin raameissa kuitenkin vain pisaralta meressä. On siis selvää, että luopuisin kiinteistöistä, tarkastelisin toiminnan menoja ja pitäisin henkilöstön entisellään. 

  Joissakin seurakunnissa jumalanpalveluksia toimitetaan koulun ruokalassa ja muutenkin on mietitty vaikkapa seurakunnan ja kaupungin tilojen käytön yhdistämistä. Meri-Porin kirkkoherrana selvittäisin, tarvitaanko kaikkia seurakunnan kiinteistöjä edelleen, ja tulisiko vaikkapa vuokralla toimiminen halvemmaksi tai voisiko tilaisuuksia järjestää samalla alueella toisessa seurakunnan kiinteistössä vaikkapa kirkkotilaa muuttamalla.
   
 6. Miettisin ennemmin, miten Meri-Porin seurakunta täyttää tehtäväänsä Jumalan lähetyksessä. 

  Lähtisimme rukoillen kehittämään seurakunnan kasvatustyötä. Emme välttämättä kykene enää kokoamaan yhden katon alle yhtä paljoa lapsia ja nuoria kuin joskus aikanaan.

  Luulen, että Meri-Porin seurakunnassakin pastori antaa esimerkiksi Kotien rukouskirjan seurakunnan lahjana kasteperheelle. Voisimme hyödyntää Kotien rukouskirjaa niin, että päivittäisimme nettiin tai sosiaaliseen mediaan jotain siihen liittyvää opetusta tai muuta materiaalia.

  Rippikoulu kokoaa edelleen suuren osan ikäluokasta. Sen jälkeen nuorille tarjotaan juuri sellaista vastuuta seurakunnassa, mitä ihmiset saattaisivat kaivata muutenkin vapaaehtoistyössä. Niinpä on rakennettava jonkinlainen silta nuorten toiminnasta muuhun seurakunnan vapaaehtoistyöhön. 

  Kun aloittaisin kirkkoherrana, lähtisin muiden työntekijöiden ohella tapaamaan alueen asukkaita. Kutsuisin ihmisiä seurakunnan toimintaan sekä vapaaehtoistehtäviin. Miettisimme alueen asukkaiden, luottamushenkilöiden, vapaaehtoisten sekä työntekijöiden kanssa, miltä Meri-Porin seurakunnan tulisi näyttää ja millaista toimintaa tarjota. Pastoreiden tulee hoitaa kirkolliset toimitukset ja diakoniatyöntekijöiden taloudelliset avustamiset. Muuten voisimme miettiä avoimesti, mitä työntekijät tekisivät ja mitä vapaaehtoiset.
   
 7.  Olen opiskellut pääaineenani ekumeniikkaa, joten toivon olevani ekumeenikko. Valitettavasti minun on toisinaan helpompaa kokea hengellistä yhteyttä toisten kirkkokuntien edustajiin kuin oman työyhteisön jäseniin. Pyrin kuitenkin työssäni kuuntelemaan ja ymmärtämään.

  Minua voinee luonnehtia myös jonkinlaiseksi fundamentaaliteologiksi, mikä ei todellakaan tarkoita fundamentalistia. Sen sijaan se tarkoittaa sitä, että pitää kiinni tietyistä uskollemme perustavista asioista, kuten luomisesta, lankeemuksesta ja lunastuksesta. Toivon jatkuvasti uudistuvani ja kasvavani apostolisessa uskossamme.
   
 8. Martti Luther ajatteli, että uudistukset tulee tehdä seurakunnassa vasta, kun niistä vallitsee yksimielisyys. Monta asiaa seurakunnissa jäisi toki kokonaan tekemättä, jos odottaisimme täydellistä yksimielisyyttä. Niinpä ryhmän uudistuksessa voisi riittää kyseisen ryhmän yksimielisyys. 

  Olen valmis asettumaan oppilaan paikalle, ja kuulemaan niitä perusteluja, joilla samaa sukupuolta olevien vihkimistä kannattavat sitä perustelevat. Mikäli raamattuteologiani muuttuisi näiden puheenvuorojen myötä, voisin muuttaa kantaani. Siellähän on ilmaistu apostolisen uskomme totuudet, eikä pyhä kirjamme mielestäni oikeuta samaa sukupuolta olevien vihkimistä.

  Moni perustelee vihkimistä sillä, että kirkon tulee hyväksyä kaikki. Siunauksessa ei ole kuitenkaan kyse hyväksymisestä, vaan sellaisen hyvän välittämisestä, johon Jumalamme itse sitoutuu.

  Mikäli tulisin valituksi Meri-Porin kirkkoherraksi, tekisin kaikkeni, jotta jokainen voisi tuntea itsensä todella tervetulleeksi kaikkeen seurakuntanne toimintaan juuri sellaisena kuin on. Mielestäni siinä riittää työtä, mutta vihkiminen ei poista niitä ongelmia, joita vaikkapa homojen hyväksymättömyyteen liittyy.
   
 9. Mielestäni johtajan tehtävään kuuluu selkeyttää yhteiset tavoitteet, odotukset ja roolit.  Ajattelen, että moni joutuu seurakuntatyössä kamppailemaan motivaatio- ja mielekkyyskysymyksien kanssa. Selvittäisin seurakunnan johtajana, tiedämmekö, miksi teemme työtämme ja juuri niitä tehtäviä, joita teemme. Mistä tehtävistä aikamme on ajanut ohitse ja mitä aikamme ihminen voisi kaivata?

  On tärkeää, että kaikki yhteisön jäsenet tietävät yhteisön yhteiset käytännöt ja työyhteisö pelisääntönsä. Johtajana selkeyttäisin asioita ja varmistaisin, että kaikki, joita asiat koskevat, tietävät kyseiset menettelytavat.

  Koen sekä heikkoudekseni että vahvuudekseni kykyni havainnoida herkästi ilmapiiriä. Pystyn parhaimmillani luomaan ympärilleni hyvää ilmapiiriä. Minua on pidetty helposti lähestyttävänä, ja ajattelisin kykeneväni innostamaan työntekijöitä, vapaaehtoisia sekä luottamushenkilöitä.
   
 10.  Poikkeusaika on pakottanut seurakunnat muun yhteiskunnan lailla pysäyttämään oravanpyöränsä. Uusi Meri-Porin seurakunnan kirkkoherra aloittaa työnsä aikana, jolloin seurakunnat pääsevät jälleen käynnistämään toimintaansa toivottavasti ilman uusia katkoksia.

  Näinä viikkoina ennen toiminnan käynnistymistä tulisi päättää, mitä toimintaa käynnistetään ja kuka sitä käynnistää. On uskallettava luopua jostain, jotta voidaan tehdä jotain uutta.

  Mikäli tulisin valituksi Meri-Porin kirkkoherraksi, huolehtisin siitä, että myös teemme rohkeita muutoksia. Kuten toisaalla totesin, seurakunnan tulee toisaalta jatkaa striimien tai muiden videoiden tekoa sekä pitää yhteyttä ihmisiin soittelemalla sekä muiden välineiden välityksellä.