Lähetys

Lähetystyön vuosittaisia tapahtumia

 • Seuroja tai vastaavia tilaisuuksia läpi vuoden

Tammi–toukokuu

 • Lähetyskahvit

Kesä–elokuu

 • Lavia- viikon toripöytä

Syys–joulukuu

 • Joulun alla myyjäiset
 • Kauneimmat joululaulut
 • Sunnuntaina 17.12. messu klo 11

Nimikkolähetit ja nimikkokohteet

 • Marhaban keskus Marseillessa Ranskassa, Riitta Granroth, SLS
 • Etiopiassa Pirkko ja Raimo (Aki) Tuppurainen, SEKL
 • Japanissa lastenkoti, SLEY
  • Yhteyshenkilönä Japanin lastenkotiin toimii Tellervo Kuusiranta
 • Kenian kenttätyö, SLEY