Diakonia

Diakoniatyön perustoimintoja ovat:

  • Hartaudet ja lauluhetket
  • Syntymäpäiväkäynnit
  • Kotikäynnit
  • Taloudellinen avustaminen
  • Hoidolliset ryhmät
  • Messussa avustaminen, osallistuminen perhekirkkojen järjestelyihin
  • Leiripäivät
  • Diakoniakasvatus rippikoulussa
  • Tämmösten Tuvan toiminnan koordinointi
  • Perhetempaukset

Näiden lisäksi diakonia vastaa yhteisvastuukeräyksen organisoinnista, asiakkaiden henkilökohtaisesta ohjaamisesta ja tukemisesta sekä talkoo- ja muun vapaaehtoistoiminnan ohjaamisesta ja organisoinnista.

Vapaaehtoisia toimii Tämmösten Tuvalla ja lähimmäispalvelussa ja eri tilaisuuksissa tarpeen mukaan.

Tule rohkeasti mukaan!

Diakonia on kristityn tapa elää!

 

Katso myös: