Diakonia

Diakoniatyön perustoimintoja ovat:

  • Hartaudet ja lauluhetket
  • Syntymäpäiväkäynnit
  • Kotikäynnit
  • Taloudellinen avustaminen
  • Hoidolliset ryhmät
  • Messussa avustaminen, osallistuminen perhekirkkojen järjestelyihin
  • Leiripäivät
  • Diakoniakasvatus rippikoulussa
  • Tämmösten Tuvan toiminnan koordinointi
  • Perhetempaukset

Näiden lisäksi diakonia vastaa yhteisvastuukeräyksen organisoinnista, asiakkaiden henkilökohtaisesta ohjaamisesta ja tukemisesta sekä talkoo- ja muun vapaaehtoistoiminnan ohjaamisesta ja organisoinnista.

Vapaaehtoisia toimii Tämmösten Tuvalla ja lähimmäispalvelussa ja eri tilaisuuksissa tarpeen mukaan.

Jos olet kiinnostunut vapaehtoistyöstä tai toivot diakonin kotikäyntiä itsellesi tai läheisellesi luona, ota yhteyttä diakoniin!

Tule rohkeasti mukaan! Diakonia on kristityn tapa elää!

 

Katso myös: