Virkatodistus ja sukuselvitys

Porin aluekeskusrekisteri voi antaa virkatodistuksen vain sopijaseurakuntien jäsenistä. Todistuksesta käy ilmi henkilön perustiedot sekä siviilisääty ja seurakuntatieto. Todistus on maksullinen.

Sukuselvitysmuotoisella virkatodistuksella todistetaan henkilön puoliso, perilliset ja muuttotiedot. Selvityksiä tarvitaan esimerkiksi perunkirjoituksissa, kiinteistökaupoissa ja lainhuudatuksissa. Sukuselvitysmuotoiset virkatodistukset tehdään Porin aluekeskusrekisterissä soveltuvin osin ns. KirDi-todistuksina. KirDi-todistukset kattavat edellä mainittuihin tarkoituksiin vaadittavat tiedot kaikista Suomen ev.lut. seurakunnista, joissa henkilöt ovat olleet kirjoilla. Luovutetun alueen lakkautettujen seurakuntien sukuselvitykset tilataan Kansallisarkistosta. Todistus on maksullinen.

Kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävät maksut

Virkatodistusmaksut 1.1.2020 alkaen tästä linkistäLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Virkatodistustilauksen voi tehdä tilaa virkatodistus -asiointipalvelusta tästäLinkki avautuu uudessa välilehdessä, puhelimitse numerosta 044 730 9605 tai henkilökohtaisesti käymällä Porin aluekeskusrekisterissä. Verkkolomakkeen käyttö edellyttää tunnistautumista suomi.fi-tunnistautumisen kautta.

Sähköpostitse tilaamista ei suositella, koska sähköpostiyhteys on suojaamaton.

Sukuselvitysmuotoisen virkatodistuksen toimitusajat ovat tällä hetkellä pitkät. Tällä viikolla (43) teemme 1.7.2021 ja sen jälkeen saapuneita tilauksia. Pahoittelemme pitkiä toimitusaikoja. Puhelinpalvelumme on valitettavasti myös ruuhkautunut. 

Sukututkimus

Sukututkimuksen tarkoituksena on selvittää tietoja aikaisempien sukupolvien henkilöistä ja heidän elämänvaiheistaan Porin aluekeskusrekisterin sopijaseurakunnissa. Todistus on maksullinen.

Kirkonkirjat on digitoitu suurimmaksi osaksi vuodesta 1850 alkaen. Tätä vanhemmat kirkonkirjat ovat osin Kansallisarkistossa Turussa. 

Sukututkimuspyynnöt otetaan vastaan kirjallisena. Lataa ja tulosta lomake tästä 

Sukututkimuspyyntöön on liitettävä rekisteriseloste. Lataa ja tulosta lomake tästäLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Yhteystiedot

Porin aluekeskusrekisterin yhteystiedot 

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyssä.

Porin aluekeskusrekisterissä ylläpidetään Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsentietoja kirkon yhteisessä jäsenrekisterissä. Tietoja käytetään seurakuntien ja seurakuntayhtymien omassa toiminnassa ja hallinnossa sekä kirkon jäsenten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi. Henkilötiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta rekisterinpitäjän ulkopuolisille tahoille, ellei siihen ole laissa määriteltyjä perusteita.