Virkatodistus ja sukuselvitys

Porin aluekeskusrekisteri voi antaa virkatodistuksen vain sopijaseurakuntien jäsenistä. Todistuksesta käy ilmi henkilön perustiedot sekä siviilisääty ja seurakuntatieto. Todistus on maksullinen.

Sukuselvitysmuotoisella virkatodistuksella todistetaan henkilön puoliso, perilliset ja muuttotiedot. Puolisosta tai perillisistä ei tarvitse tilata erillisiä elää-todistuksia, jos he ovat Suomen ev.lut. seurakunnan jäseniä tällä hetkellä. Sukuselvitysmuotoista virkatodistusta tarvitaan esimerkiksi perunkirjoituksissa, kiinteistökaupoissa ja lainhuudatuksissa. Nämä virkatodistukset tehdään Porin aluekeskusrekisterissä valtakunnallisina todistuksina, kun vainajan viimeinen ev.lut. seurakunta on ollut jokin Porin aluekeskusrekisterin sopijaseurakunnista. Valtakunnalliset todistukset kattavat edellä mainittuihin tarkoituksiin vaadittavat tiedot kaikista Suomen ev.lut. seurakunnista, joissa henkilöt ovat olleet kirjoilla. Puolisosta ei laadita omaa erillistä todistusta, jos puolison ja päähenkilön jäsenyysaika- ja lapsitiedot ovat avioliiton ajalta täysin identtiset. Muissa tapauksissa puolisosta tehdään oma sukuselvitys avioliiton ajalta. Todistukset ovat maksullisia.

Mikäli henkilö ei ole kuulunut tai ei tällä hetkellä kuulu Suomen ev.lut. seurakuntaan, todistus tulee tilata myös Digi- ja väestötietovirastosta tai asianomaiselta rekisterinpitäjältä. Luovutettujen alueiden lakkautettujen ev.lut. seurakuntien sukuselvitykset tilataan Kansallisarkistosta. 

Virkatodistustilauksen voi tehdä tietoturvallisesti Tilaa virkatodistus -asiointipalvelustaLinkki avautuu uudessa välilehdessä,
puhelimitse numerosta 044 730 9605 tai henkilökohtaisesti
käymällä Porin aluekeskusrekisterissä.
Verkkolomakkeen käyttö edellyttää tunnistautumista suomi.fi-tunnistautumisen kautta.
- sähköpostitse tilaamista ei suositella, koska sähköpostiyhteys on suojaamaton.

Kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävät maksut

Virkatodistusmaksut tästä linkistäLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Tällä viikolla (39) teemme 26.8.2022 ja sen jälkeen saapuneita tilauksia. 

 

Sukututkimus

Sukututkimuksen tarkoituksena on selvittää tietoja aikaisempien sukupolvien henkilöistä ja heidän elämänvaiheistaan Porin aluekeskusrekisterin sopijaseurakunnissa. Todistus on maksullinen.

Kirkonkirjat on digitoitu suurimmaksi osaksi vuodesta 1850 alkaen. Tätä vanhemmat kirkonkirjat ovat osin Kansallisarkistossa Turussa. 

Sukututkimuspyyntölomake on katsottavissa tässä. 

Sukututkimuspyyntöön liitettävä rekisteriseloste on katsottavissa tässäLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

 

Yhteystiedot

Porin aluekeskusrekisterin yhteystiedot 

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyssä.

Porin aluekeskusrekisterissä ylläpidetään Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsentietoja kirkon yhteisessä jäsenrekisterissä. Tietoja käytetään seurakuntien ja seurakuntayhtymien omassa toiminnassa ja hallinnossa sekä kirkon jäsenten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi. Henkilötiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta rekisterinpitäjän ulkopuolisille tahoille, ellei siihen ole laissa määriteltyjä perusteita.