Porin alukeskusrekisterin pikkulogo
Kirkkoon liittyminen

Kirkkoon voi liittyä:

Kirkkoon voi liittyä Porin aluekeskusrekisterin toimipaikassa Porissa, toimipisteissä Raumalla ja Salossa tai Porin aluekeskusrekisterin sopijaseurakunnissa. 
Jos henkilö kuuluu toiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan, on hänen erottava edellisestä uskontokunnasta ennen Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon liittymistä

Netissä Liity kirkkoon.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä- palvelun kautta.

Voit liittyä kirkkoon tietoturvallisen verkkopalvelun kautta. Jos kirjaudut palveluun pankkitunnuksilla, valtaosa tarvittavista tiedoista saadaan suoraan väestötietojärjestelmästä. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta tunnistautumiseen pankkitunnuksien avulla, voit lähettää palvelun kautta seurakuntaan yhteydenottopyynnön, jonka avulla kirkkoon liittyminen voidaan laittaa vireille. Henkilötietosi välittyvät kotikuntasi seurakuntaan. Jäsenyytesi alkaa, kun seurakunta on vahvistanut asian.

  • Liittyjän ollessa alle 12-vuotias ainakin toisen hänen vanhemmistaan tai yhden hänen huoltajistaan on oltava ev.lut. kirkon jäsen.
  • Liittyjän ollessa 12–17 -vuotias edellyttää liittyminen myös hänen vanhempiensa tai huoltajiensa suostumusta. Jos liittyjä on täyttänyt 15 vuotta, tulee hänellä olla rippikoulu ja konfirmaatio suoritettuna tai hänen on saatava tarpeellinen opetus ennen liittymistä.

Kirkon jäsenyys

Kirkon jäseneksi tullaan kasteessa. Kastettava voi olla joko lapsi tai aikuinen.

Aikuisena kirkkoon liittyvälle annetaan kristillistä opetusta, jos hän ei ole käynyt rippikoulua. Opetuksen sisällöstä sovitaan aina erikseen oman seurakunnan papin kanssa. Ns. aikuisen rippikoulu päättyy konfirmaatioon ja kirkon yhteyteen ottamiseen. Tämän jälkeen kirkkoon liittynyt voi omaistensa kanssa osallistua messuun ja käydä Herran Pyhällä Ehtoollisella.

Aikaisemmin kastettua ei kasteta uudelleen. Kirkkoon liittymiseen voi kuulua erillinen kirkon yhteyteen ottaminen, jonka sisältö sovitaan erikseen oman seurakunnan kanssa. Kirkkoon liittyminen tulee voimaan heti.

Kirkkolain 3 §:ään on lisätty uusi 3 momentti, jonka mukaan evankelis-luterilaisen kirkon jäsenen jäsenyys päättyy, kun hän liittyy jonkin muun uskonnollisen yhdyskunnan jäseneksi. Jäsenyys ei kuitenkaan pääty, mikäli evankelis-luterilaisen kirkon jäsen liittyy sellaisen muun kristillisen uskonnollisen yhdyskunnan jäseneksi, jonka kanssa kirkolliskokous on hyväksynyt sopimuksen jäsenyyden vastavuoroisista edellytyksistä. Tällainen yhdyskunta on Suomen Anglikaaninen kirkko. Kirkkolain muutos tuli voimaan 1.8.2006.

Liity kirkkoon -palvelu on myös Suomen ev.lut. kirkon Linkki avautuu uudessa välilehdessäsivuilla.
Näiltä sivuilta saat lisätietoa siitä, miksi sinun kannattaa olla ev.lut.kirkon jäsen!

Kirkosta eroaminen

Kirkosta eroaminen tapahtuu joko Porin aluekeskusrekisterin toimipaikassa Porissa, toimipisteissä Raumalla ja Salossa tai Porin aluekeskusrekisterin sopijaseurakunnissa tai Digi- ja väestötietovirastossa.