Avioliiton esteiden tutkiminen

Ennen avioliiton solmimista tutkitaan avioliiton esteet. Siten varmistetaan, ettei avioliiton solmimiselle ole Suomen avioliittolaissa esteitä. Tällaisia esteitä ovat mm. voimassa oleva avioliitto tai rekisteröity parisuhde, lähisukulaisuus, alle 18 vuoden ikä ja ottolapsisuhde.

Esteidentutkintapyyntö

Esteiden tutkintaa pyydetään Porin aluekeskusrekisteristä, jos jompikumpi kihlakumppaneista on jonkun Porin aluekeskusrekisterin sopijaseurakunnan jäsen.

Tutkinnasta annetaan esteettömyystodistus.

Esteiden tutkinnan voi tehdä sähköisesti täälläLinkki avautuu uudessa välilehdessä.Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Todistuksen saa aikaisintaan seitsemäntenä päivänä tutkinnan pyytämisestä. Kun todistus esteiden tutkinnasta valmistuu, se on noudettavissa Porin aluekeskusrekisteristä tai se voidaan lähettää kihlaparin ilmoittamaan osoitteeseen. Todistus on voimassa neljä kuukautta.

Todistus annetaan vihkijälle toimituskeskustelussa.

Kuulutukset

Esteiden tutkinnan yhteydessä voidaan sopia avioliittoaikeen kuuluttamisesta kirkossa.

Kihlaparin niin halutessa avioliittoaie (kuulutukset) luetaan kihlaparin kanssa sovittuna sunnuntaina ennen vihkimistä kihlaparin kotiseurakunnan kirkossa.

Kuulutettujen nimet voidaan julkaista sanomalehden kirkollisissa ilmoituksissa, mikäli pari niin toivoo.

Kirkollisten ilmoitusten julkaisuun pitää antaa kirjallinen suostumus. Tämän voi tehdä henkilökohtaisesti Porin alukeskusrekisterin toimipaikassa Porissa ja toimipisteissa Raumalla ja Salossa tai tulostaa alla olevan lomakkeen ja toimittaa sen postitse Porin aluekeskusrekisteriin.

Lupa kirkollisiin ilmoituksiin

Pyyntö - vihkiminen Suomessa

Postitusosoite lomakkeita varten

Lomakkeet voi täyttää myös kotona ja postittaa ne Porin aluekeskusrekisteriin. 

Lomakkeiden postitusosoite:
Porin ev.lut. seurakuntayhtymä, Porin aluekeskusrekisteri, PL 122, 28101 Pori
tai
Porin aluekeskusrekisteri, Rauman toimipiste, Kirkkokatu 2, 26100 Rauma
tai
Porin aluekeskusrekisteri, Salon toimipaikka, Vaskiontie 31, 24800 Halikko
 

Vihkimisen edellytykset

Avioliittoon vihkiminen on paitsi kirkon pyhä toimitus, myös oikeudellinen tapahtuma, jonka myötä puolisot saavat oikeuksia ja velvollisuuksia. Kirkollisen vihkimisen suorittaa pappi ja toimitukselle tulee olla kaksi todistajaa.

Kirkollisesti vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä. Jos toinen kihlakumppani ei ole kirkon jäsen, heidät voidaan vihkiä kirkollisesti, jos kirkkoon kuulumaton on muun kristillisen kirkon tai uskontokunnan jäsen. Tällaisia uskontokuntia ovat mm.

  • Suomen ortodoksinen kirkko
  • Katolinen kirkko Suomessa
  • Helluntaiseurakunnat
  • Suomen Adventtikirkko
  • Suomen Vapaakirkko
  • Suomen Babtistikirkko

Ennen vihkimistä suoritetaan avioliiton esteiden tutkinta, jossa varmistetaan vihkimisen yleisten edellytysten täyttyminen.

Vihkipari, jonka kumpikaan osapuoli ei ole evankelis-luterilaisen kirkon jäsen, ei voi saada kirkollista vihkimistä. Tällaisessa tilanteessa kuitenkin avioliiton siunaaminen on mahdollista ja sitä edeltää yleensä avioliiton solmiminen maistraatissa.

Katso myös: