Avioliiton esteiden tutkiminen

Avioliiton esteiden tutkinta tehdään kaikille avioliittoon aikoville pareille. Siten varmistetaan, ettei kihlakumppaneilla ole Suomen avioliittolaissa mainittuja esteitä avioliiton solmimiselle. Tällaisia esteitä ovat mm. voimassa oleva avioliitto tai rekisteröity parisuhde, lähisukulaisuus, alle 18 vuoden ikä ja ottolapsisuhde.

Esteidentutkintapyyntö

Esteiden tutkintaa pyydetään Porin ev. lut. seurakuntien keskusrekisteristä, jos jompikumpi kihlakumppaneista on jonkun Porin ev. lut. seurakunnan jäsen. Porin ev. lut. seurakuntayhtymään kuuluvat seuraavat seurakunnat: Keski-Porin srk, Lavian srk, Länsi-Porin srk, Meri-Porin srk, Noormarkun srk ja Porin Teljän srk.

Tutkinnasta annetaan esteettömyystodistus.

Esteiden tutkinnan voi tehdä sähköisesti täällä.

Todistuksen saa aikaisintaan seitsemäntenä päivänä tutkinnan pyytämisestä. Kun todistus esteiden tutkinnasta valmistuu, se on noudettavissa keskusrekisteristä tai se voidaan lähettää kihlaparin ilmoittamaan osoitteeseen. Todistus on voimassa neljä kuukautta.

Todistus annetaan vihkijälle toimituskeskustelussa.

Esteiden tutkinnan pyyntölomake

Kuulutukset

Esteiden tutkinnan yhteydessä voidaan sopia avioliittoaikeen kuuluttamisesta kirkossa.

Kihlaparin niin halutessa Porin ev.lut. seurakunnissa avioliittoaie (kuulutukset) luetaan kihlaparin kanssa sovittuna sunnuntaina ennen vihkimistä kihlaparin kotiseurakunnan kirkossa.

Kuulutettujen nimet voidaan julkaista sanomalehden (Satakunnan Kansa, Uusi Aika) kirkollisissa ilmoituksissa, mikäli pari niin toivoo.

Kirkollisten ilmoitusten julkaisuun pitää antaa kirjallinen suostumus. Tämän voi tehdä henkilökohtaisesti keskusrekisterissä tai tulostaa alla olevan lomakkeen ja toimittaa sen keskusrekisteriin.

Lupa kirkollisiin ilmoituksiin

 

Postitusosoite lomakkeita varten

Lomakkeet voi täyttää myös kotona ja postittaa ne keskusrekisteriin. Kotona täytettäessä pyyntölomakkeeseen tarvitaan kahden todistajan allekirjoitukset.

Lomakkeiden postitusosoite: Porin ev.lut. seurakuntayhtymä, Keskusrekisteri/avioliittoasiat PL 122, 28101 PORI

Vihkimisen edellytykset

Avioliittoon vihkiminen on paitsi kirkon pyhä toimitus, myös oikeudellinen tapahtuma, jonka myötä puolisot saavat oikeuksia ja velvollisuuksia. Kirkollisen vihkimisen suorittaa pappi ja toimitukselle tulee olla kaksi todistajaa.

Kirkollisesti vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. Jos toinen kihlakumppani ei ole kirkon jäsen, heidät voidaan vihkiä kirkollisesti, jos kirkkoon kuulumaton on muun kristillisen kirkon tai uskontokunnan jäsen. Tällaisia uskontokuntia ovat mm.

  • Suomen ortodoksinen kirkko
  • Katolinen kirkko Suomessa
  • Helluntaiseurakunnat
  • Suomen Adventtikirkko
  • Suomen Vapaakirkko
  • Suomen Babtistikirkko

Ennen vihkimistä suoritetaan avioliiton esteiden tutkinta, jossa varmistetaan vihkimisen yleisten edellytysten täyttyminen.

Vihkipari, jonka kumpikaan osapuoli ei ole evankelis-luterilaisen kirkon jäsen, ei voi saada kirkollista vihkimistä. Tällaisessa tilanteessa kuitenkin avioliiton siunaaminen on mahdollista ja sitä edeltää yleensä avioliiton solmiminen maistraatissa.

Katso myös:

Keskusrekisteri osoitteessa Hallituskatu 9 b.
Keskusrekisteri osoitteessa Hallituskatu 9 b.