Tuhkaus

 

Porin krematorio rakennettiin Ison kappelin tiloihin vuonna 1988. Uusi uuni valmistui marraskuussa 2006. Krematorion vanhaa uunia käytetään edelleen tarvittaessa.

 

Tuhkausten määrä kasvaa jatkuvasti. Porin krematoriossa tuhkataan vuosittain yli 1000 vainajaa. 

 

Yhteystiedot

Porin krematorio sijaitsee Käppärän hautausmaalla Ison kappelin tiloissa osoitteessa Kellarikuja 2, 28120 Pori. 

Krematorion läheisyydessä on kaksi parkkialuetta. Toinen on Rauhanpuiston varrella ja toinen osoitteessa Kellarikuja 2. Molemmilta parkkialueilta matkaa krematorioon ja uurnanluovutus- huoneelle on noin 100 metriä. Porteilta löytyy opastaulut.

Toimisto on avoinna ma-pe  klo 8.30–15.00

 

Ajanvaraukset

 

Yleensä tuhkausaika varataan siunausajan varauksen yhteydessä. Kun vainaja siunataan muulla paikkakunnalla ja tuhkaus tapahtuu Porissa, tulee tuhkausaika varata erikseen, yleensä hautaustoimistot hoitavat asian.

P. 040 713 0502

 

Käytäntö uurnan luovutuksessa, katso Uurnahautaus-sivu.

 

Huomioitavaa

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden tulee varmistaa, että kuolleelta henkilöltä poistetaan mahdollinen sydämentahdistin. Tahdistimen virtalähde kaasuuntuu ja tuottaa voimakkaan paineaallon krematoriouuniin. Krematoriouunin laitteistot kärsivät painesysäyksistä ja ovat työterveysriski krematoriotyöntekijöille.

 

Muistolehto

 

Muistolehto sijaitsee Käppärän hautausmaalla, Metsähautausmaalla, Reposaaren hautausmaalla, Ahlaisten vanhalla hautausmaalla ja Noormarkun hautausmaalla. Vainajan tuhka haudataan muistolehtoon ilman uurnaa seurakunnan toimesta.

 

Muistolehto on anonyymi hautapaikka eli nimilaattoja ei käytetä. Nimettömyyteen kuuluu myös se, että tuhkan tarkka sijoituspaikka pysyy hautausmaan ylläpitäjän tiedossa.

 

Seurakunta hoitaa muistolehdon kunnossapidon.

Jotta muistolehdon yleisilme pysyisi siistinä, siunaustilaisuuden kukkalaitteiden vienti sinne on kielletty. Leikkokukkia varten muistolehdossa on maljakoita. Siunauksen jälkeen omaiset voivat halutessaan viedä kukkalaitteet jollekin suvun hallinnassa olevalle haudalle. Jos omaisilla ei ole paikkaa, jonne kukkalaitteet voisi viedä, niin heidän kannattaa siunaustilaisuuden päätyttyä ottaa kortit ja nauhat itselleen, mikäli ne halutaan säilyttää. Seurakuntayhtymän tiloissa ei ole paikkaa, missä kukkia voitaisiin säilyttää.

 

Nykyään yhä useammin siunaustilaisuudessa omaiset laskevat kappelissa ruusun tai kukkakimpun, jonka he voivat viedä siunauksen jälkeen muistolehtoon maljakkoon kesäaikaan.  Arkkua peittävän kirkkotekstiilin, alban, käyttöä suositaan varsinkin tuhkauksissa. Kaikki kukat lasketaan arkun sivuille asetetuille tasoille, kukkalaitetta ei voi asettaa alban päälle. Näin toimittaessa alba säilyy puhtaana ja voimme luovuttaa sen seuraavaan siunaukseen.

 

Vainajan tuhkan sirottelu merialueelle

 

Porin kaupunki perusti seurakunnan aloitteesta vuonna 2006 Poriin oman merialueen tuhkan sirottelua varten. Alue sijaitsee Pohjanlahdella, Mäntyluodossa Mäntykallon edustalla (kts. kartta alla). Vesialue on noin 53 ha ja etäisyys rannasta on noin 250 metriä.

 

Merihauta-alue Porissa

 

Porin kaupunki on päättänyt, että kaupungin muille vesi- tai maa-alueille ei anneta lupaa haudata.

 

Kallo on Porin Mäntyluodossa sijaitseva alue, joka muodostuu kahdesta tien ja maakaistan toisiinsa yhdistävästä kallioluodosta, Mäntykallosta ja Kallosta. Mantereelta Mäntykalloon johtaa Kallonlahden yli pitkä kapea pengertie. Kallossa sijaitsee Kallon majakka ja Porin merivartioasema. Merenpuoleisen mäntymetsän jälkeen alkavat takarannan kalliot, joilta avautuu Pohjanlahden upea merimaisema.

 

Krematoriolle riittää ilmoitus siitä, että vainajan tuhka sirotellaan kaupungin osoittamalle merialueelle.

 

Krematoriossa on siirrytty käyttämään lainauurnan sijaan ekologista vaihtoehtoa, paperipussia. Kustannukset muodostuvat porilaiselle seurakunnan jäsenelle vain tuhkausmaksusta.