Siunauspaikka ja -aika

 

Siunaustilaisuus voidaan järjestää Käppärän tai Metsähautausmaan siunauskappeleissa, Ahlaisten, Noormarkun, Lassilan, Pomarkun tai Reposaaren kirkoissa sekä Lavian kirkossa tai siunauskappelissa. Siunaus voidaan toimittaa myös haudalla.

Käppärän - sekä metsähautausmaan kappelissa siunaukset järjestetään puolentoista tunnin välein.

ti-to klo 10.00, 11.30. sekä 13.00

Iso - ja metsäkappeli pe - la klo10.00, 11.30, 13.00 sekä 14.30

Pieni kappeli pe - la klo 10.00, 11.30 sekä 13.00

 

Hautausjärjestelyt voi aloittaa ottamalla yhteyttä seurakuntayhtymän Hautauspalveluihin.  Omainen voi myös valtuuttaa hautaustoimiston hoitamaan järjestelyitä puolestaan. Seurakuntatoimistoista saa tarvittaessa apua.

 

Hautauspalveluiden toimistossa hoidetaan keskitetysti hautauksiin liittyvät varaukset ja käytännön järjestelyt.

Kun omainen tulee sopimaan hautausasioista, hänen on varauduttava ilmoittamaan vainajan sosiaaliturvatunnus. Myös hautauksen tilaajalta tarvitaan henkilötunnus.

 

 

Pappi, kanttori ja muistotilaisuuspaikka

Siunaavan papin kanssa tavataan ja keskustellaan ennen hautajaisia ja sovitaan tarkemmin siunaustilaisuuden kulusta ja käytännön asioista. Keskustelussa voi kertoa papille asioita, jotka siunauspuheessa ja -tilaisuudessa toivotaan otettavan huomioon.

Siunaustilaisuuden musiikista sovitaan kanttorin kanssa. Siunaustilaisuudessa voi olla virsiä, urkumusiikkia ja muuta soitin- tai laulumusiikkia.

Jos vainaja kuului väestörekisteriin, yhteyttä otetaan siihen seurakuntaan, jonka alueella vainaja asui ennen kuolemaansa.

 

Hautauslupa

Lääkäri antaa luvan hautaamiseen. Hautaustoimisto, sairaala tai omainen toimittaa hautausluvan Hautauspalveluiden toimistoon. Hautauslupa tarvitaan myös, kun vainaja tuhkataan Porin krematoriossa. Ilman tätä sairaalan antamaa asiakirjaa ei hautaaminen tai tuhkaaminen ole mahdollista. Asioiden hoitaminen voidaan kuitenkin aloittaa ennen luvan saapumista.