Arkkuhautaus

 

Arkkuhautauksessa hautajaissaatto kulkee siunauksen jälkeen haudalle vahtimestarin johdolla. Arkku lasketaan hautaan välittömästi siunauksen jälkeen. Perinteisessä arkkuhautauksessa kukkalaitteet lasketaan haudalla. Arkkuhautauksessa tarvitaan 6 kantajaa. Perinteisen tavan mukaan vainajalle lähimmät kantajat asettuvat arkun pääpuoleen. Porissa on käytössä syvähautaus. Vanhaan sukuhautaan haudattaessa seurakunta siirtää haudalla olevat hautamuistomerkit syrjään asiakkaan kustannuksella. Hautauksen jälkeen omainen huolehtii muistomerkkien paikalleen asettamisesta. Seurakunta laittaa valkoisen puuristin uusille haudoille siunauspäiväksi (ei vanhoihin sukuhautoihin).

 

Hautaamisen yhteydessä haudalle lasketut kukkalaitteet on omaisten poistettava touko-lokakuussa 14 päivän ja muulloin 30 päivän kuluessa, minkä jälkeen seurakuntayhtymällä on oikeus poistaa ne työjärjestelyihin sopivassa ajassa.

 

Hautapaikan varaaminen

Porissa hautapaikka varataan Porin ev. lut. seurakuntayhtymän Hautauspalveluista.

Uutta hautapaikkaa voi käydä katsomassa hautausmaalla. Hautapaikan näyttämisestä sovitaan etukäteen ottamalla yhteyttä hautausmaan työjohtajaan.

 

Etukäteen hautapaikkaa ei voi varata.

 

Arkkuhautoihin voidaan haudata uurnia, myös silloin, kun arkkupaikat ovat jo täynnä.

 

Uusi hautapaikka luovutetaan 25 vuodeksi. Tämän jälkeen voidaan sopia hallinta-ajan jatkamisesta. Hallinta-ajan pidennyksen voi tehdä vain haudanhaltija. Kun hautaus tulee entiseen hautaan, jatketaan hallinta-aikaa tarvittavilla vuosilla niin, että vainajan koskemattomuusaika 25 vuotta täyttyy.

 

Uusi hautapaikka ja hautakiviasiat

 

Uuden hautapaikan näytöstä ja hautakiviasioista sovitaan hautausmaan työnjohtajan kanssa. Seurakunnalle palautuneita muistomerkkejä luovutetaan uusiokäyttöön veloituksetta. Asiasta saa lisätietoja työnjohtajalta.

 

 

Käppärän hautausmaa ja Vanha hautausmaa: työnjohtaja Teemu Kiviharju 

 

Ahlaisten uusi ja vanha hautausmaa, Reposaaren hautausmaa, Metsähautausmaa, Noormarkun, Lassilan, Pomarkun ja Lavian hautausmaat: työnjohtaja Johanna Jokinen p. 0400 309 758.
 

 

Hautamuistomerkki

Hautamuistomerkki on olennainen osa suomalaista hautauskulttuuria. Hautausmaan eri osissa on kullekin aikakaudelle tyypillisiä muistomerkkejä. Porin hautausmailla on aluekohtaisia rajoituksia koskien kiven kokoa tai muotoa. Suunnitelmista kannattaa keskustella etukäteen hautausmaan työnjohtajan kanssa.


Kivipiirustukset on hyväksytettävä työnjohtajalla ennen kiven valmistusta ja asentamista. Hautakiviliikkeet hoitavat kivien hyväksyttämisen. Porilaisille kiviliikkeille on tiedotettu kiviä koskevista määräyksistä. Hautakivi voidaan asentaa vasta hautakummun tasauksen jälkeen. Muistomerkin asentamisen kanssa ei kannata kiirehtiä maan painumisen vuoksi. Asennuksen voi tehdä vain sulaan maahan. Muistomerkin paikoilleen asentamisesta huolehtivat hautakiviliikkeet omaisten toimeksiannosta.


Kun arkkuhautaus tulee vanhaan sukuhautaan, seurakunta siirtää hautakivet syrjään ennen haudan kaivuuta omaisten kustannuksella. Muistomerkkiä hankittaessa on hyvä miettiä merkin soveltuvuutta kyseiselle hauta-alueelle. Yhdenmukaiset muistomerkit eivät ole tavoite, mutta eri alueille sopivat erityyppiset hautamuistomerkit. Vanhoilla alueilla kivien korkeus on suhteutettava ympäristön mukaan.


Varsinkin Käppärän hautausmaan V-alueella vanhanmalliset, korkeat ja ylöspäin kapenevat hautakivet ovat toivottuja. V-alueelle on mahdollista asentaa myös reunakivet.

Lataa tästä muistomerkkejä koskevat ohjeet (pdf).
 

Vanhan hautakiven elämä jatkuu Käppärän hautausmaalla

Käppärän hautausmaan vanhat hautapaikat kivineen ja koristeineen ovat kulttuurihistoriallisesti arvokasta kulttuuriperintöä. Seurakuntayhtymä alkoi myydä vuonna 2005 omistamiaan vanhoja hautoja V-alueelta uurnahautoina. Hauta käsittää usein myös historiallisesti arvokkaan hautakiven, reunakivet, pylväät, ketjut ja pikkupatsaat. Hautapaikka 25 vuodeksi sekä kivet ja koristeet saa uurnahaudan hinnalla.

Kun omaiset ovat valinneet sopivan leposijan vainajalle, he tilaavat kaiverrustyön kiviliikkeeltä ja kunnostavat haudan. Hautakiven vanhat nimet hiotaan pois ja uudet tiedot kaiverretaan, tai hautakivi käännetään, jolloin vanhat nimet jäävät kiven selkäpuolelle ja uudet kaiverretaan tyhjään tauluun. Näin vanha historia jää elämään ja uusi jatkuu kiven toisella puolella.  

Hautamuistomerkkiasioista sovitaan työnjohtajan kanssa:
Käppärän hautausmaa ja Vanha hautausmaa työnjohtaja Teemu Kiviharju 0400 309 745.


Porin metsähautausmaa, Reposaaren, Ahlaisten, Noormarkun, Lassilan, Pomarkun ja Lavian hautausmaat työnjohtaja Johanna Jokinen p. 0400 309 758.