Sairaalapastorit Rauman ja TYKS:n sairaaloissa

Rauman sairaala

sairaalapastori Sari Järnfors
044 7691299
sari.jarnfors@evl.fi

Turun yliopistollinen keskussairaala (TYKS)

johtava sairaalapastori Hilkka Kakko-Helle
(02) 3130 127
040 3417355
hilkka.kakko-helle@tyks.fi

sairaalapastori Harri Heinonen
(02) 3130 489
040 3417357
harri.heinonen@tyks.fi

sairaalapastori Outi Ruohola
(02) 3130 126
040 3417711
outi.ruohola@tyks.fi