Erityisryhmät

Diakonia on ihmisen rinnalla kulkemista, osallistamista, ohjaamista ja neuvontaa. Se on hengellisen ja sosiaalisen tuen antamista sekä sanan ja sakramenttien lähelle tuomista.

Erityisryhmille suunnattua toimintaa toteutetaan vastaanotoilla, kotikäynneillä sekä erilaisissa toimintaryhmissä, retkillä ja leireillä. Yhteistyötä tehdään seurakuntien ja laajan yhteistyöverkoston kanssa.

Diakonian lähtökohtana on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen niille, joiden avuntarve on suurin tai joita ei muulla tavoin auteta.

Diakoniatyöntekijöiden yhteystiedot
Vastaanotto ilman ajanvarausta keskiviikkoisin klo 9–12, muuna aikana sovitusti.
Käyntiosoite: Eteläpuisto 10 B 2. krs

Erityisryhmät kirkossa.